Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website bnbmillsight.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG stellen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Het doel van het opslaan van uw persoonsgegevens is een aanvraag voor reservering dan wel boeking voor een overnachting.
De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw reservering. Uw e-mailadres wordt incidenteel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief indien u zich persoonlijk voor de nieuwsbrief heeft aangemeld.Links naar externe websites
Op onze website zijn een aantal links naar websites van organisaties in de toeristenbranche te vinden. De eigenaar van website B&B Millsight kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing voor elke organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart. Ook B&B Millsight is zo’n organisatie.

Nu beheert en bewaart B&B Millsight enkel eenvoudige persoonsgegevens van haar gasten zoals naam en woonplaats, (incidenteel)adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) doch ook dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het boeken van uw reservering voor overnachting gaat u daarmee akkoord.

Wat betekent dit concreet?
Alleen eenvoudige persoonsgegevens van gasten (zoals naam, woonplaats, (incidenteel) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) worden door de eigenaar van B&B Millsight verwerkt en beheerd. De persoonsgegevens worden digitaal bewaard op een laptop die enkel door de eigenaar van B&B Millsight wordt beheerd en gebruikt. Omdat B&B Millsight niet kan werken voor haar gasten, zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld om een reservering in orde te maken, een nieuwsbrief te sturen, toeristenbelasting af te dragen etc.) vormt die noodzaak een voldoende grondslag in de AVG om de persoonsgegevens te gebruiken.

Uitsluitend de eigenaar van B&B Millsight maakt van tijd tot tijd gebruik van de persoonsgegevens en heeft daar toegang toe. B&B Millsight heeft de plicht om deze gegevens zeven jaar voor de Belastingdienst te bewaren. U heeft altijd het recht om de eigenaar van B&B Millsight te vragen welke persoonsgegevens van u in ons systeem staan en welke eventueel verwijderd dienen te worden.

Heeft u vragen over de AVG of andere vragen over dit onderwerp, mail deze spreek de eigenaar aan.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze verklaringen aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd